Om FOD-gården

FOD-gården ligger på Klemetsrud, syd i Oslo og er foreningens hjem for hunder og katter som søker nye hjem. Det er til enhver tid mellom 20 og 30 dyr av hvert slag på gården.

Dersom du er interessert i å besøke foreningens dyrehjem, kan du lese mer om dette her.

Dersom du ønsker å bli frivillig på FOD-gården, finner du mer informasjon om dette her.

Foreningen for omplassering av dyr ble stiftet i 1980 og har siden den gang arbeidet for å skaffe nye hjem til hunder og katter, uavhengig av type, alder eller kjønn.

Foreningens formålsparagraf:

  • FOD er en uavhengig og frittstående forening som bygger sin virksomhet på frivillig og idealistisk basis. FOD finnes kun i Oslo.
  • FOD har som mål å finne best mulig egnede overtakere av det enkelte dyr, samt bidra med råd og veiledning.
  • FOD er motstander av den pengestyrte og ansvarsløse produksjonen av kjæledyr.
  • FOD verner dyr uansett rase og alder, da det er dyret i seg selv som har verdi.